KELİMENİN BİR KISMINI OKUMAMAK NAMAZI BOZAR MI

Öncelikle şunu ifade etmemiz gerek; kelimenin bir kısmını okumamaktan kasıt, irabını okumamak yani son harekesini okumamak değildir. Bilakis kelimenin aslından veya aslından olmayıp kelimeye sonradan ilhak edilen harf veya harfleri okumamaktır.
böyle bir kıraat hatasının vuku bulması durumunda en önemli etken; okunmayan kısım olmadan okunan kısmın anlamsız mı yada asıl anlamı hala koruyor mu veyahut da anlamı var ama asıl manasından farklı bir anlam mı olduğudur.
Bazı alimler bu tür kıraat hatalarında bir nevi zaruret olacağı için bunun, nasıl olursa olsun namazı bozmayacağı görüşünü benimsemişlerdir. Diğer bir kısım alim ise bur tür bir kıraat hatasının altı ayrı kısımda ele alınıp incelenmesini doğru bulmuşlardır.

Şöyle ki ;

1=  (( الْحَمْدُ  )) 
gibi bir kelimenin evvelinde bulunan (( ا ل )) eliflam’ı hazfederek okumak gibi bir tür kıraat hatası namazı bozmaz. Zira marife bir ismin evvelinde bulunan   (( ا ل ))  eliflam, fiilin evvelinde bulunan (( قَدْ )) “kad” harfinin konumundadır.
Böyle bir hata sonucunda kalan kısım hala tam bir kelimedir. anlam taşımayan boş bir lafız (lağv) değildir.
Yani   (( ا ل )) eliflam olmadan dahi kelimeye yüklenmiş olan gerçek manayı bütünüyle bozmadan kast etmek mümkündür.

2= Sonun da zamir bulunan isim veya fiilin zamirini hazfederek  okumak.

Söz Gelimi ;
((  اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ  ))  ayetinde bulunan  ((  اِهْدِنَا  ))  kelimesinin sonunda bulunan (biz manasına gelen nefsi mütekellim mea’l ğayr)   ((  نَا  ))  zamirini hazfetmek gibi.

Keza ;
((  صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ  ))  ayetinde   ((  اَنْعَمْتَ  ))  kelimesinin sonunda bulunan ( muhatap )  (( تَ  ))  zamirini hazfederek  ((  اَنْعَمْ  ))  şeklinde okumak gibi.

3= Cemi (çoğul) olan bir kelimeyi okurken müfred (tekil) bildirecek kadarını okuyup cemilik (çoğulluk) alameti olan kısmı okumaksızın durmak.

Söz Gelimi ;

((  اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ  ))  ayetinde bulunan ;
((  رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ  ))  terkibindeki  (( الْعَالَم۪ينَۙ  ))  kelimesini çoğul / cemi okuması gerekirken (( الْعَالَم۪  ))  şeklinde müfredini (tekilini) okuduktan sonra cemilik alameti olan (( ينَ ))  ” Ya ve Nun” harfini okumadan  (( رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ  ))  şeklinde okumak gibi.

4=  Okunması gereken müfred (tekil) isim olan bir kelimenin anlamsız kalmayacak kadar bir bölümü okuyup gerisini okumamak.

Söz Gelimi ;
((  اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ  )) ayetinde bulunan  (( اَلرَّحْمٰنِ ))  kelimesinin sonunda bulunan  (( ا نِ  )) “Elif ve Nun” harfini okumadan ((  اَلرَّحْمٰ  ))  “er rahm” kısmını okumak gibi ki böylesi bir kıraat hatasının vaki olması durumunda namaz bozulmaz. Zira bu durumda okunan kısım lağv yani anlamsız bir lafız değildir.
Okunan kısım yani  ((  اَلرَّحْمٰ  ))  “er rahm” mastardır.
Mastarın zikredilip ismin ( ism-i fail veya sıfat-ı müşebbehe) kast edilmesi caiz olduğu için, kalan kısımdan RAHMAN manası anlaşılabilir.

5= Kelimenin bir kısmını okuyup diğer kısmını okumamak şöyle ki  okunan kısım lağv yani anlamsız boş bir lafız olmuyor fakat okunan kısım okunması gereken kelimenin anlamından farklı bir anlama taşınmış oluyor.
Bu anlatılan kısımların hiç birinde kelam lağv yani anlamsız boş bir lafız olmayacağı için fakihler bu tür kıraat hatalarının namazı bozmayacağını söylemişlerdir.

6= Kelimenin bir kısmını okuyup diğer kısmını okumamak şöyle ki okunan kısım lağv yani anlamsız boş bir lafız oluyor.

Söz Gelimi ;
((  اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ  ))  ayetinde bulunan (( اِهْدِنَا  ))  kelimesinin sonunu hazfedip sadece ((  اِ هْ  ))  kısmını okumak gibi bir kıraat hatası namazı bozar. Zira kalan kısım anlamı olmayan boş bir lafız olacaktır.
Böyle bir lafzın yanılgıyla dahi Kur’an olarak okunması namazı bozar.

Keza ;
((  اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ ))  ayetinde bulunan  ((  نَعْبُدُ  ))  kelimesinin sonunu hazfedip sadece  ((  نَعْ  ))  kısmını okumak gibi bir kıraat hatası, kalan kısım anlamı olmayan boş bir lafız olacağından namazı bozacaktır.1

1 ) Er-Risale Fi Zelletu’l-Kari, Necmeddin Ebu Ömer Hafs Ömer en-Nesefi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir