NAMAZDA KUR’AN-I KERİM OKURKEN KELİMENİN SONUNU ÜSTÜN, ESRE, VEYA ÖTRE OKUMAK GEREKİRKEN YANILARAK FARKLI OKUNACAK OLURSA NAMAZ BOZULUR MU

Okunması gereken harekenin yerine yanılarak farklı bir hareke okumakta bir irab hatasıdır. Böyle bir kıraat hatası nedeniyle mana değişmeyecek olursa namaz bozulmayacaktır.
Söz Gelimi ;
(( لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ  ))  ayetinde olduğu gibi   ((  أَصْوَا تَ  كُمْ ))  şeklinde “Ta” harfini fetha/üstün okunması gerekirken yanılarak “Ta” harfini kesre/esre okuyarak   ((  أَصْوَا تِ  كُمْ ))  şeklinde okuyacak olursa namazı bozulmuş olmayacaktır.
Yine ;
(( وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا ))   ayetinde olduğu gibi   ((  آيَا  تِ  نَا  ))  şeklinde “Ta” harfini kesre/esre okunması gerekirken yanılarak “Ta” harfini fetha/üstün okuyarak   ((  آيَا  تَ  نَا  ))  şeklinde okuyacak olursa namazı bozulmuş olmyacaktır.
Fakat söz Gelimi ;
((  وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ  ))  ayetinde olduğu gibi   ((   دَاوُو  دُ  ))   kelimesinde son harf olan ” Dal ” harfinin harekesini
zamme/ötre okuması gerekirken yanılarak fetha/üstün okuyup  ((  جَالُو  تَ  ))  kelimesindeki son harf olan “Dal” harfinin harekesinide fetha/üstün okuması gerekirken yanılarak zamme/ötre okuyarak  ((   وَقَتَلَ دَاوُو    دَ    جَالُو    تُ  ))  
şeklinde yanlış okuyacak olursa bazılarına göre namazı bozulmuş olur.
Fakat Ömer en-nesefi bozulacağını tercih etmiştir.1

Yine;
((   وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ  ))   ayetinde olduğu gibi   ((  دَمُ آ ))  kelimesinde ki son harf olan “Mim” harfinin harekesini
zamme/ötre okuması gerekirken yanılarak fetha/üstün okuyup   ((  رَبَّهُ  ))  kelimesinde ki son harf olan “Ba” harfinin harekesini de fetha/üstün okuması gerekirken yanılarak zamme/ötre okuyarak  ((   وَعَصَى  آدَمَا   رَبُّهُ  )) şeklinde yanlış okuyacak olursa yukarıda zikri geçen bazı alimlere göre namazı bozulmuş olur. Zira mana “Ve Adem, Rabbine isyan etti”  şeklindeyken yapılan hata nedeniyle Ve Rabbi, Adem’e isyan etti”  şeklinde kabil-i telif olmayan bir anlama taşınmış olur. Bu ise namazın bozulmasına sebeptir.
Aynı Şekilde;
((   وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰه۪يمَ رَبُّهُ  ))  ayetinde bir kıraat hatası sayılan irab hatası yapılacak olsa namazı bozmaz.
Yani ((  اِبْرٰه۪يم    (( kelimesinde ki son harf olan “Mim” harfinin harekesini fetha/üstün okuması gerekirken yanılarak zamme/ötre okuyup  ((    رَبُّهُ   )) kelimesindeki son harf olan “Ba”harfinin harekesini de zamme/ötre okuması gerekirken yanılarak fetha/üstün okuyarak ayeti
((   رَبَّهُ   مُوَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهَ۪        ((       şeklinde yanlış okuyacak olursa

Yukarıda zikri geçen bazı alimlere göre namazı bozulmuş olur. Zira mana “Şunu da hatırla ki bir zaman Rabbi, İbrahim’i bir takım emirlere sınamıştı” şeklindeyken yapılan hata nedeniyle anlam “Şunu da hatırla ki bir zaman İbrahim Rabbini bir takım emirlerle sınamıştı” tarzında aslına zıt bir hale dönüşecektir.Bu durum ise namazın bozulması için yeterli bir sebeptir.
Bazı alimler ise bu durumda namazın bozulmayacağını söylemişlerdir. Gerekçe olarak da şöyle demişlerdir.
Ayette ki ((  ابْتَلٰٓى   ))  kelimesi;sınamak manasında değil bilakis sual etmek manasındadır.
böyle olunca ayetteki mana aslına zıt düşecek şekilde değişmemiştir. Bunun sonucu olarak da namaz bozulmamıştır.
Söz Gelimi ;
“ALLAH ve RESULÜ, ALLAH’a ortak koşanlardan uzaktır”

((   اَنَّ اللّٰهَ بَر۪ٓيءٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَۙ وَرَسُولُهُۜ    ))   meal’indeki  ayet-i  kerimenin  ((  وَرَسُولُهُۜ   ))  kelimesinin “Lam” harfini zamme/ötre okuması gerekirken kesre/esre okuyacak olursa mana tam anlamıyla bozulmuş olacaktır.
Bu durumda mana “ ALLAH, kendisine ortak koşanlardan ve RESÜLünden uzaktır” şeklinde değişmiş ve aslıyla örtüşmeyecek  olacağından  namazı bozulmuş olacaktır.Bazıları bu duruma namazın bozulmayacağını söylemişlerdir.
Şöyle ki;
((  وَرَسُولُهُۜ   ))   kelimesinin evvelinde “Vav” harfini kasem vav’ı yani yemin vav’ı yaparak mananın kurtarılabileceğini savunmuşlardır. Zira “Vav” kasem olduğu zaman asli mana bozulmuş olmayacaktır.Zira bu durumda mana şöyle olacaktır: “ Resulüne yemin olsun ki; ALLAH, kendisine ortak koşanlardan uzaktır.”
Söz Gelimi;
“O, Yaratan, yoktan var eden, şekil veren ALLAH’tır.”
(( هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ))  mealindeki ayet-i kerimede bulunan  ((الْمُصَوِّرُ  ))   kelimesini “vav” harfinin kesre/esresi ile okuması gerekirken “vav” harfinin fethasıyla okuyarak ((الْمُصَوِّرُ  ))   şeklinde okuyacak olursa namazı bozulur mu,
Bazı alimler şöyle dediler: ((الْمُصَوِّرُ  ))   kelimesinde ki “vav” harfini üstün, sakin veya esre okumak manayı bozmaz. Fakat zamme\ötre okumak namazı bozar. Fil-vaki ötre okunduğu zaman dahi bozulmayacağını söyleyenler olmuştur. Gerekçe olarak ötre olduğunda kapalı fakat kurtarılabilir bir manasının olacağı söylenmiştir.2

1-2 ) Er-Risale Fi Zelletu’l-Kari,Necmuddin Ebu Hafs Ömer en-Nesefi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir