ÖĞLE NAMAZININ VAKTİ HANGİ VAKİTTE BAŞLAR,NE ZAMAN SONA ERER

Öğle namazının vakti, güneşin zevalinden yani tepe noktasından batıya meyletmeye başladığı andan itibaren başlar. Fey-i zevalden başka her şeyin gölgesinin iki misli uzamasına kadar devam eder. Bu, Ebu Hanife’nin (R.a) görüşüdür.
İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ve diğer üç mezhep imamına  göre herşeyin gölgesi bir misline ulaşıncaya kadar devam eder. Her şeyin gölgesinin iki misline ulaşması vaktine asr-ı sani, bir misline ulaşmasına ise, asr-ı evvel denir.

Güneşin Zevali : Güneşin gökyüzünde en yüksek yani en tepe noktasından batıya meyletmeye (o yöne ilerlemeye) başlamasıdır.

İstiva Hali : Güneşin gökyüzünün ortasına ulaşma halidir. Güneş bu noktadan batıya doğru inmeye başlayınca zeval vakti meydana gelir.

Zeval Vakti : Bir şahsın veya dimdik vaziyette yere dikilen sopanın gölgesinin uzunluğuna bakılarak bilinir. Gölge kısalıyorsa bu vakit zevalden önceki vakittir. Gölge uzamıyor belli bir noktada durmuşsa yani gölgenin ne artması ne de eksilmesi bulunmuyorsa bu vakit güneşin istiva vaktidir. Gölge artmaya başlayınca güneşin zevale geçtiği bilinir.

 Hanefilere göre; öğle namazının başlama vaktinde ittifak, bitiş vaktinde ise ihtilaf vardır.
Yani bitiş vakti İmam Ebu Hanife(Rahmettullahi aleyh)’ye göre göre her şeyin gölgesi iki misline ulaşınca gerçekleşir. Bu vakit aynı zaman da Asr-i Sani’dir. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed‘e göre ise; bir misline ulaşınca gerçekleşir.
Bu vakit aynı zaman da Asr-i evvel’dir. Bu ihtilaftan kurtulmak için öyle namazını Fey-i zevalden başka her şeyin gölgesi bir misline ulaşmadan kılmalıdır.
İkindi namazı her şeyin gölgesi iki misline ulaşmadıkça kılmamalıdır. Yani Öğle namazını asr-i evvel’den önce kılmalı, ikindi namazını asr-i sani girmeden önce kılmamalıdır. Şeyhul-İslam Haharzade’den naklen es-Siraç isimli eserde de böyle zikredilmiştir.

Bu kitapta ayrıca şu da zikredilmiştir: İkindi namazını asr-ı saniye tehir etmesiyle cemaati kaçıracak olan bir kimsenin, ikindi namazını tehir etmesi mi, yoksa etmemesi mi evladır? Zahir olan ikinci bir cemaat bulacaksa tehir etmesinin evla olduğudur.
Hatta İmam Ebu Hanife (Allah ona rahmet etsin)’nin görüşünün tercih edilen görüş olduğuna inananın böyle yapması lazımdır.
İmam Ebu Hanife (Allah ona rahmet etsin) öğle namazının son vaktinin her şeyin gölgesinin iki misli yani asr-ı sani’ye kadar devam etmesini,
Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve sellem)in şu hadis-i şerifine dayandırmaktadır. Ebu Sâid (Allah ondan razı olsun), Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve sellem)’in şöyle dediğini rivayet etmiştir:Öğle namazını güneş hararetini kaybettikten sonra kılınız. Çünkü öğle vaktindeki hararetin şiddeti, cehennem hararetinin şiddetinden kaynaklanmaktadır. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer üç mezhep imamının (Allah onlara rahmet etsin) dayandıkları delil ise şudur: Cabir b. Abdillah el-Ensârî’den rivayet olunmuştur: Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Selleme Cİbril (Aleyhisselâm) geldi …(…) Sonra Cebrail (Aleyhisselâm) ikinci günde öğlen namazı için geldi ve Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve sellem)’e kalk ve namazı kıldır dedi.
Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve sellem) de her şeyin gölgesi bir misli olduğu zaman, öğle namazını kıldırdı)

Buhârî:kitabu mevâkiti’s-salat, bâb: el-ibrâd bi’z-zuhri; Muvattâ Mâlik bi rivayet-i Muhammed b. El-Hasen bab:53 no:184 2) El-Musned, Ahmed b. Hanbel:14538

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir